Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "sim"
Func. Word Definition Pron.
{N} (M) sim yea
{N} (M) sim yes