Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "seed-fish"
Func. Word Definition Pron.
{N} seed-fish peixe prestes a desovar 'si:d,fıʃ

English » Portuguese Indirect translations for "seed-fish"
Func. Word Definition Pron.
{N} alfalfa seed (F) semente de alfafa
{N} back fish (F) moça
{N} canary seed (F) semente amarela kə'neərı,si:d
{N} celery seed (F) semente de aipo
{N} cotton seed (F) semente de algodão
{N} cotton-seed oil (M) óleo de algodão
{N} cow-fish peixe-boi 'kaʋ,fıʃ
{N} cumin seed (F) semente de cominho
{N} dried fish peixe seco
{N} fish peixe fıʃ
{N} fish (M) pescado fıʃ
{N} fish (M) lambareiro fıʃ
{N} fish (M) reforço fıʃ
{N} fish tala fıʃ
{V} fish pescar fıʃ
{V} fish procurar fıʃ
{V} fish buscar fıʃ
{V} fish esquadrinhar fıʃ
{V} fish atravessar fıʃ
{V} fish unir fıʃ
{N} fish eggs ovas de peixe
{N} fish-farming (F) piscicultura fıʃ'fɑ:rmıŋ
{N} fish fillet filé de peixe
{ID} fish in troubled waters proveito: tirar proveito de uma situação confusa
{N} fish liver oil (M) óleo de fígado de peixe