Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "rocar"
Func. Word Definition Pron.
{V} rocar rook
{V} roçar graze
{V} roçar brush
{V} roçar rub
{V} roçar scuff
{V} roçar skim
{V} roçar touch

Portuguese » English Indirect translations for "rocar"
Func. Word Definition Pron.
{V} roçar em shave