Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "mestre-escola"
Func. Word Definition Pron.
{N} mestre-escola dominie
{N} mestre-escola schoolteacher
{N} mestre-escola schoolmaster
{N} mestre-escola usher

Portuguese » English Indirect translations for "mestre-escola"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) alma-de-mestre petrel
{N} (F) alma-de-mestre thunderbird
{N} (F) aluna de escola schoolgirl
{N} (M) aluno de escola schoolboy
{N} (M) aluno de escola primária elementary school student
{N} (M) ato de faltar à escola absenteeism
{N} (M) ato de faltar à escola truancy
{N} (M) cano mestre main
{N} (MF) colega de escola classmate
{N} (MF) colega de escola schoolmate
{N} (MF) colega de escola schoolfellow
{N} (M) companheiro de escola schoolfellow
{N} (M) companheiro de escola schoolmate
{N} (M) diretor de escola principal
{N} (M) diretor de escola schoolteacher
{N} (M) diretor de escola schoolmaster
{N} (M) diretor de escola primária elementary school principal
{N} (M) diretor de escola primária headmaster
{N} (M) diretor de escola secundária headmaster
{N} (F) escola school
{N} (F) escola campus
{A} de escola school
{ADV} na escola school: at school
{N} (F) escola de administração de empresas business school
{N} (F) escola de caridade charity school