Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "idem"
Func. Word Definition Pron.
{N} idem (M) idem 'aıdem

Portuguese » English Translations for "idem"
Func. Word Definition Pron.
{A} idem same: the same
{N} (M) idem ditto
{N} (M) idem idem