Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "dock-master"
Func. Word Definition Pron.
{N} dock-master mestre de doca 'dɒk,mæstər

English » Portuguese Indirect translations for "dock-master"
Func. Word Definition Pron.
{N} barrack master inspetor de quartel
{N} bee master (M) apicultor 'bi:,mæstər
{N} choir-master mestre de coro 'kwaıər,mæstər
{N} dock (F) doca dɒk
{N} dock (M) estaleiro dɒk
{N} dock rabo cotó dɒk
{N} dock teia dɒk
{V} dock encurtar dɒk
{V} dock diminuir dɒk
{V} dock limitar dɒk
{V} dock aportar dɒk
{N} floating dock (F) doca flutuante
{N} flock master (M) criador de ovelhas 'flɒk,mæstər
{N} harbor master (M) capitão do porto
{N} harbour master (M) capitão do porto
{A} master superior 'mæstər
{A} master principal 'mæstər
{N} master mestre 'mæstər
{N} master (M) senhor 'mæstər
{N} master (M) amo 'mæstər
{N} master (M) dono 'mæstər
{N} master chefe 'mæstər
{N} master patrão 'mæstər
{N} master (M) capitão 'mæstər
{N} master (M) professor 'mæstər