Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "coffee-bean"
Func. Word Definition Pron.
{N} coffee-bean grão de café 'kɔ:fı,bi:n
{N} coffee-bean grão: café em grão 'kɔ:fı,bi:n

English » Portuguese Indirect translations for "coffee-bean"
Func. Word Definition Pron.
{N} bean feijão bi:n
{N} bean grão bi:n
{N} bean fava bi:n
{N} bean (M) crânio bi:n
{N} bean (M) fulano bi:n
{N} bean feast (F) festa animada 'bi:nfi:st
{N} black bean feijão preto
{N} black coffee (M) café preto
{N} broad bean fava
{N} coffee (M) café 'kɔ:fı, 'kɒfı
{N} coffee-berry invólucro do café 'kɔ:fı,berı
{N} coffee cup (F) xícara de café 'kɔ:fıkʌp
{N} coffee cup caneca de café 'kɔ:fıkʌp
{N} coffee filter coador de café
{N} coffee-grinder (M) moinho de café 'kɔ:fı,graındər
{N} coffee-grounds grãos de café 'kɔ:fı,graʋndz
{N} coffee-grounds borras de café 'kɔ:fı,graʋndz
{N} coffee-grounds borra de café 'kɔ:fı,graʋndz
{N} coffee house (M) botequim 'kɔ:fı,haʋs
{N} coffee-mill (M) moinho de café 'kɔ:fı,mıl
{N} coffee palace (M) café-restaurante 'kɔ:fı,pælıs
{N} coffee palace (M) café 'kɔ:fı,pælıs
{N} coffee plantation (M) cafezal
{N} coffee-pot (M) bule de café 'kɔ:fı,pɒt
{N} coffee-pot (F) cafeteira 'kɔ:fı,pɒt