Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "cine"
Func. Word Definition Pron.
{N} cine cinema 'sını

English » Portuguese Indirect translations for "cine"
Func. Word Definition Pron.
{N} cine-camera (F) máquina de filmar 'sını,kæmərə
{N} cine-film (M) filme de cinema 'sınıfılm
{N} cine-projector (M) projetor de cinema 'sınəprə,dʒektər