Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "calves-foot"
Func. Word Definition Pron.
{N} calves-foot pé de elefante 'kɑ:vzfʋt

English » Portuguese Indirect translations for "calves-foot"
Func. Word Definition Pron.
{N} athlete's foot pé-de-atleta
{N} athlete's foot tricofitia ou tricofitose
{N} baker's foot perna torta
{N} calf's foot jelly mocotó
{N} calves (MPL) bezerros kɑ:vz
{A} club-foot clube: de clube de futebol ,klʌb'fʋt
{A} club-foot clube: relativo à clube de futebol ,klʌb'fʋt
{N} club-foot clube de futebol ,klʌb'fʋt
{N} club-foot pé torto ,klʌb'fʋt
{N} column foot (F) base das colunas
{N} crow's foot ruga no canto dos olhos
{N} cubic foot (M) pé cúbico
{N} flat foot (M) pé chato 'flætfʋt
{N} foot (M) fʋt
{N} foot pata fʋt
{N} foot (F) aba fʋt
{N} foot (F) medida de comprimento fʋt
{N} foot (F) base fʋt
{N} foot sopé fʋt
{N} foot rodapé fʋt
{N} foot suporte fʋt
{V} foot caminhar fʋt
{ADV} on foot pé: a pé
{V} set foot on pé: pôr o pé em
{N} foot brake (M) freio de pé 'fʋtbreık