Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "Mestre"
Func. Word Definition Pron.
{N} mestre master
{N} mestre governor
{N} mestre boss
{N} mestre educator
{N} mestre nailer
{N} mestre teacher
{N} mestre gaffer

Portuguese » English Indirect translations for "Mestre"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) alma-de-mestre petrel
{N} (F) alma-de-mestre thunderbird
{N} (M) cano mestre main
{N} (M) golpe de mestre master stroke
{A} de mestre magistral
{N} mestre de cerimônias marshal
{N} mestre de cerimônias master of ceremonies
{N} mestre de coro choir-master
{N} mestre de doca dock-master
{N} mestre de obras foreman
{N} mestre-escola dominie
{N} mestre-escola schoolteacher
{N} mestre-escola schoolmaster
{N} mestre-escola usher