Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "chapéu-coco"
Func. Word Definition Pron.
{N} (M) chapéu-coco Derby
{N} (M) chapéu-coco bowler
{N} (M) chapéu-coco billycock

English » Portuguese Indirect translations for "chapéu-coco"
Func. Word Definition Pron.
{N} coco (M) coco 'kəʋkəʋ
{N} coco (M) coqueiro 'kəʋkəʋ

Portuguese » English Indirect translations for "chapéu-coco"
Func. Word Definition Pron.
{N} carcaça de chapéu hat form
{N} carcaça de chapéu hat shape
{N} (M) chapéu hat
{N} (M) chapéu beaver
{N} (M) chapéu castor
{N} (M) chapéu headpiece
{N} (M) chapéu salt cellar
{A} sem chapéu uncovered
{N} (M) chapéu alto chimney-pot hat
{N} (M) chapéu alto tile
{N} (M) chapéu alto topper
{N} (M) chapéu alto de molas gibus
{N} (M) chapéu alto de molas opera-hat
{N} (M) chapéu de abas largas sundown
{N} (M) chapéu-de-chuva umbrella
{N} (M) chapéu de claque crushhat
{N} (M) chapéu de claque gibus
{N} (M) chapéu-de-cobra toadstool
{N} (M) chapéu de feltro deerstalker
{N} (M) chapéu de palha chip hat
{N} (M) chapéu de palha straw
{N} (M) chapéu de palha dura boater
{N} (M) chapéu de papel paper hat
{N} (M) chapéu de senhoras kiss-me-quick
{N} (M) chapéu em forma de caixa pillbox