Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "Compliment"
Func. Word Definition Pron.
{N} compliment (M) cumprimento 'kɒmpləmənt
{N} compliment (F) congratulação 'kɒmpləmənt
{N} compliment parabéns 'kɒmpləmənt
{N} compliment (M) elogio 'kɒmpləmənt
{N} compliment (F) honra 'kɒmpləmənt
{V} compliment cumprimentar 'kɒmplə,ment
{V} compliment felicitar 'kɒmplə,ment