Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "ópera"
Func. Word Definition Pron.
{N} opera (F) ópera 'ɒpərə

Portuguese » English Translations for "ópera"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) ópera opera
{N} (F) ópera opera-cloak
{N} (F) ópera opera house

English » Portuguese Indirect translations for "ópera"
Func. Word Definition Pron.
{N} opera-cloak (M) teatro de ópera 'ɒpərə,kləʋk
{N} opera-cloak (F) ópera 'ɒpərə,kləʋk
{N} opera glasses binóculo de teatro 'ɒpərə,glæsız
{N} opera-hat (M) chapéu alto de molas 'ɒpərə,hæt
{N} opera-hat clague 'ɒpərə,hæt
{N} opera house (M) teatro de ópera 'ɒpərə,haʋs
{N} opera house (F) ópera 'ɒpərə,haʋs
{N} opera singer ópera: cantora de ópera
{N} opera singer ópera: cantor de ópera
{N} professional opera singer ópera: cantor profissional de ópera
{N} professional opera singer ópera: cantora profissional de ópera
{N} soap opera novela

Portuguese » English Indirect translations for "ópera"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) letra de ópera book
{N} cantora de ópera opera singer
{N} cantora profissional de ópera professional opera singer
{N} cantor de ópera opera singer
{N} cantor profissional de ópera professional opera singer
{A} que opera operating
{A} relativo a ópera operatic
{N} (M) teatro de ópera opera house
{N} (M) teatro de ópera opera-cloak
{N} (M) texto de ópera libretto