Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "chariot"
Func. Word Definition Pron.
{N} chariot (F) biga 'tʃærıət
{N} chariot coche de gala 'tʃærıət
{V} chariot conduzir em biga ou coche 'tʃærıət