Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "bald-head"
Func. Word Definition Pron.
{N} bald-head careca 'bɔ:ldhed

English » Portuguese Indirect translations for "bald-head"
Func. Word Definition Pron.
{N} addle-head (F) cabeça-oca 'ædəl,hed
{N} arrow-head ponta de seta 'ærəʋ,hed
{N} arrow-head (F) de flecha 'ærəʋ,hed
{A} bald careca bɔ:ld
{A} bald calvo bɔ:ld
{A} bald insignificante bɔ:ld
{A} bald-headed calvo ,bɔ:ld'hedıd
{N} beetle-head (F) cabeça-dura 'bi:təl,hed
{A} big head egoísmo 'bıg,hed
{N} bolt head (F) cabeça de parafuso
{N} conduit head (M) resevatório
{N} dead-head penetra ,ded'hed
{N} dead-head (MPL) frequentadores de teatro ,ded'hed
{N} death's-head (M) crânio 'deɵshed
{N} death's-head (F) caveira 'deɵshed
{N} death's-head (F) caixa craniana 'deɵshed
{N} drowsy-head (M) dorminhoco 'draʋzı,hed
{N} fat-head (M) estúpido [sl.] 'fæt,hed
{N} fat-head (MF) idiota [sl.] 'fæt,hed
{N} fat-head (MF) pateta [sl.] 'fæt,hed
{A} head principal hed
{A} head primordial hed
{A} head mais importante hed
{A} head maior hed
{A} head essencial hed