Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "deixar cair"
Func. Word Definition Pron.
{V} deixar cair spill
{V} deixar cair shed

Portuguese » English Indirect translations for "deixar cair"
Func. Word Definition Pron.
{V} deixar-se cair sink
{V} deixar cair malhas ladder
{V} não deixar cair uphold
{V} deixar cair tinta blob