Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "de quem quer que seja"
Func. Word Definition Pron.
{PRON} de quem quer que seja whosesoever