Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "bamboo chair"
Func. Word Definition Pron.
{N} bamboo chair (F) cadeira de bambu