Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "villa"
Func. Word Definition Pron.
{N} villa vila 'vi:lə
{N} villa (F) casa de campo 'vi:lə
{N} villa quinta 'vi:lə