Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "víbora"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) víbora adder
{N} (F) víbora viper
{N} (F) víbora asp
{N} (F) víbora shrew

Portuguese » English Indirect translations for "víbora"
Func. Word Definition Pron.
{A} de víbora viperous