Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "unbecoming"
Func. Word Definition Pron.
{A} unbecoming impróprio ,ʌnbı'kʌmıŋ
{A} unbecoming inconveniente ,ʌnbı'kʌmıŋ
{A} unbecoming indecoroso ,ʌnbı'kʌmıŋ
{A} unbecoming inapropriado ,ʌnbı'kʌmıŋ