Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "trammels"
Func. Word Definition Pron.
{N} trammels (F) dificuldade 'træməlz
{N} trammels (M) empecilho 'træməlz
{N} trammels (M) estorvo 'træməlz
{N} trammels (M) impedimento 'træməlz
{N} trammels (M) obstáculo 'træməlz