Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "spat"
Func. Word Definition Pron.
{N} spat ovas spæt
{N} spat (F) palmada leve spæt
{N} spat (F) questão: pequena questão spæt