Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "slut"
Func. Word Definition Pron.
{N} slut (F) cadela [sl.] slʌt
{N} slut (F) mulher desmazelada [sl.] slʌt
{N} slut (F) mulher porca [sl.] slʌt