Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "saia e casaco"
Func. Word Definition Pron.
{N} saia e casaco ensemble

Portuguese » English Indirect translations for "saia e casaco"
Func. Word Definition Pron.
{N} saia-e-casaco toilet
{N} vestido saia-e-casaco suit