Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "olhar em volta"
Func. Word Definition Pron.
{V} olhar em volta look about