Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "leaden"
Func. Word Definition Pron.
{A} leaden chumbo: de chumbo 'ledən
{A} leaden plúmbeo 'ledən
{A} leaden pesado como chumbo 'ledən
{A} leaden pesado 'ledən
{A} leaden inerte 'ledən