Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "lady"
Func. Word Definition Pron.
{N} lady (F) senhora 'leıdı
{N} lady dama 'leıdı
{N} lady (F) esposa 'leıdı
{N} lady dona de casa 'leıdı
{N} lady (F) amada 'leıdı

English » Portuguese Indirect translations for "lady"
Func. Word Definition Pron.
{N} charming lady (F) mulher elegante
{N} elegant lady elegante: dama elegante
{N} first lady primeira dama
{N} leading lady (F) atriz principal
{N} lady chair (F) cadeirinha 'leıdıtʃeər
{N} lady-cow (F) joaninha 'leıdıkaʋ
{N} lady-fern feto-fêmea 'leıdıfɜ:rn
{N} lady finger tipo de doce
{N} lady in waiting dama de companhia ,leıdıın'weıtıŋ
{N} lady-killer (M) conquistador 'leıdı,kılər
{N} lady-killer (M) galanteador 'leıdı,kılər
{N} lady of the house dona de casa
{A} lady's senhora: de senhoras 'leıdız
{N} lady's bedstraw erva-coalheira
{N} lady's maid (F) criada
{N} lady's maid criada de sala
{N} lady's slipper manjerona ,leıdız'slıpər
{N} old lady (F) velhinha
{N} old lady mãe
{N} old lady (F) mulher