Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "humble"
Func. Word Definition Pron.
{A} humble submisso 'hʌmbəl
{A} humble humilde 'hʌmbəl
{A} humble modesto 'hʌmbəl
{A} humble simples 'hʌmbəl
{A} humble despretensioso 'hʌmbəl
{V} humble humilhar 'hʌmbəl
{V} humble tornar humilde 'hʌmbəl
{V} humble rebaixar 'hʌmbəl
{V} humble vexar 'hʌmbəl