Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "folha de conduta"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) folha de conduta conduct sheet