Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "folha de cobre"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) folha de cobre copper sheet

Portuguese » English Indirect translations for "folha de cobre"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) folha delgada de cobre copper foil