Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "flip-flap"
Func. Word Definition Pron.
{N} flip-flap (F) cambalhota 'flıpflæp

English » Portuguese Indirect translations for "flip-flap"
Func. Word Definition Pron.
{N} flap (F) aba flæp
{N} flap fralda flæp
{N} flap borda flæp
{N} flap orla flæp
{N} flap (F) beira flæp
{N} flap (F) palmada leve flæp
{N} flap (M) batente flæp
{V} flap bater flæp
{V} flap agitar flæp
{V} flap oscilar flæp
{V} flap vibrar flæp
{V} flap desorientar flæp
{V} flap açoitar flæp
{A} flip petulante flıp
{A} flip insolente flıp
{A} flip irreverente flıp
{N} flip sacudidela flıp
{N} flip (M) arremesso flıp
{N} flip (M) estalido flıp
{N} flip (F) turbulência flıp
{N} flip (F) gemada flıp
{V} flip sacudir flıp
{N} table flap (F) aba de mesa 'teıbəl,flæp