Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "flauta"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) flauta flute
{N} (F) flauta reed
{N} (F) flauta flue

Portuguese » English Indirect translations for "flauta"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) flauta de cana chanter
{N} (F) flauta de cana pipe
{N} (F) flauta de cana syrinx
{N} (F) flauta-de-pã syrinx
{N} (F) flauta pastoril oat
{N} orifício de flauta vent
{N} (M) tocador de flauta piper
{V} tocar flauta flute
{V} trautear na flauta tootle
{N} (F) variedade de flauta recorder