Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "fat"
Func. Word Definition Pron.
{A} fat gordo fæt
{A} fat obeso fæt
{A} fat corpulento fæt
{A} fat gorduroso fæt
{A} fat repleto fæt
{N} fat (F) gordura fæt
{N} fat (F) graxa fæt
{N} fat (M) óleo fæt
{N} fat (M) sebo fæt