Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "era"
Func. Word Definition Pron.
{N} era (F) era 'ıərə, 'erə
{N} era época 'ıərə, 'erə

Portuguese » English Translations for "era"
Func. Word Definition Pron.
{N} (F) era age
{N} (F) era date
{N} (F) era period of time
{N} (F) era era
{N} (F) era period