Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "dia seguinte"
Func. Word Definition Pron.
{N} (M) dia seguinte next day
{N} (M) dia seguinte morrow

Portuguese » English Indirect translations for "dia seguinte"
Func. Word Definition Pron.
{N} (M) ano seguinte next year
{A} seguinte following
{A} seguinte ensuing
{A} seguinte next
{N} seguinte next
{ADV} da seguinte maneira follow: as follows
{ADV} do seguinte modo follow: as follows