Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "cream-coloured"
Func. Word Definition Pron.
{A} cream-coloured colorido de creme 'kri:m,kʌlərd

English » Portuguese Indirect translations for "cream-coloured"
Func. Word Definition Pron.
{N} beauty cream creme de beleza
{N} coffee with cream (M) café com creme
{N} coffee with cream (M) café com leite
{N} cold cream creme frio
{A} coloured colorido 'kʌlərd
{A} coloured cor: de cor 'kʌlərd
{A} coloured corado 'kʌlərd
{A} coloured tendencioso 'kʌlərd
{A} coloured parcial 'kʌlərd
{N} coloured pencil (M) lápis de cor
{N} coloured yarn (M) fio colorido
{N} cream creme kri:m
{N} cream nata kri:m
{N} cream (F) pomada kri:m
{N} cream (M) cosmético kri:m
{N} cream cor da pele kri:m
{V} cream bater em creme kri:m
{V} cream creme: pôr creme kri:m
{V} cream formar nata kri:m
{V} cream desnatar kri:m
{V} cream espumar kri:m
{N} cream cheese (M) queijo cremoso ,kri:m'tʃi:z
{A} cream-colored colorido de creme 'kri:m,kʌlərd
{N} cream freezer (M) congelador de creme
{N} cream of tartar creme de tártaro