Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "crane-fly"
Func. Word Definition Pron.
{N} crane-fly (M) pernilongo 'kreınflaı

English » Portuguese Indirect translations for "crane-fly"
Func. Word Definition Pron.
{N} crane (F) grua kreın
{N} crane guindaste kreın
{N} crane sifão kreın
{N} crane garça azul kreın
{V} crane guindar kreın
{V} crane içar kreın
{V} crane erguer kreın
{V} crane vacilar kreın
{N} crane's-bill (M) gerânio 'kreınzbıl
{N} jib-crane guindaste de lança ,dʒıb'kreın
{N} logging crane (M) carregador de toras
{N} portal crane guindaste pórtico
{N} tower crane guindaste de torre
{N} traveling crane guindaste móvel
{N} travelling crane guindaste móvel