Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "cal"
Func. Word Definition Pron.
{N} (M) cal lime
{N} (M) cal chalk
{N} (M) cal whitewash