Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "bird of paradise"
Func. Word Definition Pron.
{N} bird of paradise (F) ave do paraíso