Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "bender"
Func. Word Definition Pron.
{N} bender (F) pessoa que dobra ou entorta 'bendər
{N} bender (F) bebida 'bendər