Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "accomplish"
Func. Word Definition Pron.
{V} accomplish realizar ə'kɒmplıʃ
{V} accomplish efectuar [PT] ə'kɒmplıʃ
{V} accomplish efetuar ə'kɒmplıʃ
{V} accomplish concluir ə'kɒmplıʃ
{V} accomplish completar ə'kɒmplıʃ
{V} accomplish aperfeiçoar ə'kɒmplıʃ