Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "Vet"
Func. Word Definition Pron.
{N} vet (M) veterinário vet
{N} vet (M) veterano vet
{V} vet corrigir vet
{V} vet criticar vet
{V} vet examinar vet