Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
English » Portuguese Translations for "UN"
Func. Word Definition Pron.
{ABBR} UN ONU ,ju:'en
{ABBR} UN (FPL) Nações Unidas ,ju:'en