Portuguese Dictionary

Dicionario Portugues

Portuguese English Dictionary

English Portuguese Dictionary

Share |
Word
Portuguese » English Translations for "árvore jovem"
Func. Word Definition Pron.
{N} árvore jovem tree: young tree